Aflatot Program dla przedszkoli 3-6 lat
 • 180 stron materiałów dydaktycznych
 • 40 ćwiczeń praktycznych
 • 2045 minut trwania
 • wszystko w aplikacji Android  
Aflatoun Program dla szkół podstawowych 7-12 lat
 • 276 stron materiałów dydaktycznych
 • 67 ćwiczeń praktycznych
 • 2955 minut trwania
 • wszystko w aplikacji Android  
Aflateen Program dla szkół ponadgimnazjalnych 13-20 lat
 • 303 stron materiałów dydaktycznych
 • 153 ćwiczeń praktycznych
 • 2550 minut trwania
 • wszystko w aplikacji Android  

O Aflatoun

Edukacja społeczno-finansowa dla dzieci i młodzieży

Tym co doprowadziło do stworzenia Aflatouna jest pomoc dzieciom w realizacji ich potencjału
aby poprzez edukację rozwijać świat.

Program Aflatoun dla dzieci i młodzieży został opracowany w formie podróży, która ma powodować refleksję nad życiem, nauczyć młodych ludzi rozwiązywania problemów obecnych w ich społecznościach, a także nauczyć umiejętności życiowych, które pomogą im stać się nie tylko zaangażowanymi obywatelami oraz zarządzać swoimi finansami, przedsięwzięciami i projektami z innymi młodymi ludźmi ze swojej społeczności.